更轻更平安 新一代索纳塔将采取全新平台打造

真诚金融网有限公司    2022-06-19

更轻更平安 新一代索纳塔将采取全新平台打造

全新一代现代索纳塔将于4月19日揭幕的纽约车展上表态,现代汽车确认该新款四门轿跑车将采取第三代汽车平台打造 ,并在整车平安、产物质量 、出产速度及产物轻量化方面有了积极的前进。

全新第三代平台打造的索纳塔比现款车型更轻且重心更低,从而整车的燃油经济性更凸起,操控机能也加倍优胜 ,而且整车噪音、振动和不服顺性(NVH)的机能也有所优化 。

全新平台经由过程系统来节制进入策动机舱的空气流量 ,同时改良散热效力,并且该系统还加强了车辆下部的不变性并减小空气阻力。

在平安性方面,全新的车身布局可以有助于削减碰撞对客舱的影响 ,经由过程策动机舱和车轮间的堆叠布局实现碰撞力的外移,从而晋升驾乘平安性,而且该手艺还有助于避免车身扭转 ,以此避免二次碰撞的危险。(新闻来历:carscoops)

真诚金融网有限公司
【读音】:

quán xīn yī dài xiàn dài suǒ nà tǎ jiāng yú 4yuè 19rì jiē mù de niǔ yuē chē zhǎn shàng biǎo tài ,xiàn dài qì chē què rèn gāi xīn kuǎn sì mén jiào pǎo chē jiāng cǎi qǔ dì sān dài qì chē píng tái dǎ zào ,bìng zài zhěng chē píng ān 、chǎn wù zhì liàng 、chū chǎn sù dù jí chǎn wù qīng liàng huà fāng miàn yǒu le jī jí de qián jìn 。

quán xīn dì sān dài píng tái dǎ zào de suǒ nà tǎ bǐ xiàn kuǎn chē xíng gèng qīng qiě zhòng xīn gèng dī ,cóng ér zhěng chē de rán yóu jīng jì xìng gèng tū qǐ ,cāo kòng jī néng yě jiā bèi yōu shèng ,ér qiě zhěng chē zào yīn 、zhèn dòng hé bú fú shùn xìng (NVH)de jī néng yě yǒu suǒ yōu huà 。

quán xīn píng tái jīng yóu guò chéng xì tǒng lái jiē zhì jìn rù cè dòng jī cāng de kōng qì liú liàng ,tóng shí gǎi liáng sàn rè xiào lì ,bìng qiě gāi xì tǒng hái jiā qiáng le chē liàng xià bù de bú biàn xìng bìng jiǎn xiǎo kōng qì zǔ lì 。

zài píng ān xìng fāng miàn ,quán xīn de chē shēn bù jú kě yǐ yǒu zhù yú xuē jiǎn pèng zhuàng duì kè cāng de yǐng xiǎng ,jīng yóu guò chéng cè dòng jī cāng hé chē lún jiān de duī dié bù jú shí xiàn pèng zhuàng lì de wài yí ,cóng ér jìn shēng jià chéng píng ān xìng ,ér qiě gāi shǒu yì hái yǒu zhù yú bì miǎn chē shēn niǔ zhuǎn ,yǐ cǐ bì miǎn èr cì pèng zhuàng de wēi xiǎn 。(xīn wén lái lì :carscoops)

发表评论